לימודי רפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

התמחות ברפואת ילדים, ביה"ח בילינסון, פתח תקווה

התמחות בנוירולוגיה ילדים, Mass General Hospital, בוסטון, ארה"ב.

התמחות במחלות מטבוליות, Children's Hospital, בוסטון, ארה"ב.

פרופסור מן המניין ברפואת ילדים ונוירולוגיה ילדים, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב

חברה בוועדת הבחינות של ההסתדרות הרפואית בישראל בנוירולוגיה ילדים
ד"ר קובי שגיא
לימודי רפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

התמחות ברפואת ילדים, ביה"ח בילינסון, פתח תקווה

התמחות בנוירולוגיה ילדים, Mass General Hospital, בוסטון, ארה"ב.

התמחות במחלות מטבוליות, Children's Hospital, בוסטון, ארה"ב.

פרופסור מן המניין ברפואת ילדים ונוירולוגיה ילדים, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב

חברה בוועדת הבחינות של ההסתדרות הרפואית בישראל בנוירולוגיה ילדים